Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
nr.       din 
Partile contractante:

SC OLIMPIA TRAVEL SRL , cu sediul in Satu Mare, str. Decebal, nr.4B, cod unic de inregistrare RO 15517154 , numarul de inregistrare la Registrul Comertului J 30/489/2003, mobil: 0753.016.180, reprezentata prin doamna Huzau Olimpia Mariana, in calitate de administrator, denumita in continuare Agentia
si
Turistul/reprezentantul turistului,act de identitate seria , nr.,CNP:, adresa: , telefon:, 

DENUMIRE PROGRAM – SERVICII COMANDATE 
DATA INTRARE/IESIRE
..
NUME TURISTI
PRET TOTAL
..
.TOTAL: 

Capitolul I.   Dispozitii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de……………, care garanteaza buna executare a acestuia.
2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de Agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si tratament, denumite bilete de odihna si tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.

Capitolul II.   Aparitia raporturilor contractuale
In cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se considera incheiat in momentul in care turistul a primit confirmarea scrisa a solicitarii sale sau o data cu plata integrala a pretului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

Capitolul III.   Obiectul contractului
1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna si tratament sau bilet de excursie, anexat la prezentul contract, precum si eliberarea documentelor de plata.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, alte oferte letrice), in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.
Capitolul IV.   Pretul
1. Pretul contractului este ........ si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. In cazul in care Turistul plateste contravaloarea contractului in LEI se va utiliza cursul de cumparare EURO sau USD +2% la cursul BNR din ziua platii.
Avansul este - , diferenta de plata -  pana la data scadenta.
2. Pretul este publicat in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si tratament sau este inscris in confirmarea de servicii in cazul serviciilor la cerere. Contravaloarea pachetului turistic nu include taxele si comisioanele percepute suplimentar de catre guvernele Romaniei si ale tarilor de destinatie, cum ar fi: taxe de viza, taxe vamale, etc.
3. In cazul in care turistul nu va respecta conditiile de plata specificate la paragraful 1, Agentia are dreptul sa anuleze rezervarea si sa retina avansul platit de turist ca penalizare in conformitate cu prevederile prezentului contract.

Capitolul V.   Drepturile si obligatiile Agentiei
1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica programul excursiei in cazul unor situatii neprevazute atat pentru Agentie, cat si pentru furnizorii de servicii cu care colaboreaza: intarzieri in traficul aerian, conditii meteo nefavorabile, cazuri de forta majora, etc., cu scopul de a asigura securitatea si siguranta turistilor sai. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta turistului, in scris si in cel mai scurt timp, orice modificare legata de serviciile prevazute in contract.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, ale taxelor de turist, ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
4. Agentia are dreptul sa anuleze efectuarea excursiei cu cel putin 15 zile inainte de inceperea calatoriei, caz in care turistul va fi anuntat in scris, precizandu-se si motivul anularii:
- neachitarea integrala pana la data stabilita de Agentie a contravalorii excursiei/pachetului turistic rezervat de catre turist;
- evenimente externe care pot fi o amenintare pentru viata, sanatatea sau situatia materiala a turistului, evenimente care nu puteau fi prevazute la data semnarii contractului si care nu depind de vointa partilor;
- numarul participantilor nu corespunde numarului minim de 30 de persoane necesar pentru realizarea calatoriei.
5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
6. In cazul in care transportul calatorilor se realizeaza cu avionul, vor fi valabile si conditiile de transport ale companiei aeriene respective. Raspunderea pentru respectarea conditiilor de transport si a programului de zbor revine companiei aeriene conform Regulilor legate de transportul aerian international aprobate la Conventiile de la Varsovia si Haga.
7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.).
8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
9. Agentia nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care hotelul rezervat de catre turist afiseaza la receptie oferte “last minute” cu scopul de a-si completa locurile ramase disponibile.
10. Agentia nu poarta raspunderea pentru pierderea sau distrugerea partiala sau totala a bunurilor personale de orice fel apartinand turistului.
11. Agentia isi rezerva dreptul de a nu accepta in programele sale persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani, desi au achitat contravaloarea pachetului turistic, cu exceptia cazurilor in care:
- turistul este insotit si va calatori cu cel putin unul dintre parinti sau cu tutorele legal;
- turistul este insotit si va calatori cu o persoana cu varsta peste 25 ani;
- turistul va calatori impreuna cu sotul/sotia.

Capitolul VI.   Drepturile si obligatiile turistului
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. In plus, persoana respectiva trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute pentru pachetul de servicii turistice contractat si sa dispuna de viza in cazul in care este necesara.
2. In cazul sejururilor de odihna si tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher sau pe biletul de odihna si tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei inscrise pe bilet.
3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.1 Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. V pct. 3, hotararea sa de a opta pentru:
  a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;  sau

  b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre serviciil, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
6. Turistul are obligatia de a se prezenta la locul de plecare in excursie/calatorie cu cel putin 120 minute (2ore) inainte de ora de plecare. In cazul in care turistul nu respecta acest termen, Agentia poate anula rezervarea locului turistului si se considera ca turistul nu si-a inceput calatoria din propria vina.
7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice.
9. In cazul in care turistul isi face rezervarea prin intermediul unei terte persoane, Agentia nu este obligata sa controleze daca aceasta persoana este sau nu reprezentantul legal al turistului, dar va fi considerata astfel si in conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, pana la inceperea calatoriei, obligatiile turistului revin tertei persoane care a incheiat contractul.

Capitolul VII.   Renuntari, penalizari, despagubiri
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 60% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program sau pentru programe si oferte speciale inclusiv, dar fara a se limita la, Early booking, Inscrieri Timpurii, Revelion, Craciun, Paste, Last minute, indiferent de data la care se face renuntarea la servicii.
2. Pentru biletele de odihna si tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
6. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract.
Capitolul VIII.   Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
Capitolul IX.   Documente
Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice

Capitolul X.   Dispozitii finale
1. Litigiile de orice natura care decurg din executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, partile contractante se pot adresa instantelor judecatoresti competente pentru solutionare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
2. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
4. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
5.Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de ASIGURARE STORNO, caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

                           S.C OLIMPIA TRAVEL S.R.L.                                                                                         TURIST
                                    Agent turism,                                                                                                                                             Numele si prenumele: 
                                    Orlando Osan                                                                                                                                                    Semnatura:    ANEXA 1 
                                                                                                                                                                                                                  Contract nr.       din        


Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale


D-na/dl.                     , cu domiciliul în                           ,  legitimat cu B.I., seria      , nr., CNP:                   , in calitate de titular de contract, prin prezenta declarație îmi exprim consimtamantul in mod liber, in cunostinta de cauza și la obiect, pentru urmatoarele scopuri ale prelucrarii datelor cu caracter personal:
A. DA / NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale ale agenției (oferte turistice)

B. DA / NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse despre activitatea agentiei)

C. DA / NU / NU E CAZUL - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor care au sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru executarea contractului. ( pct. C este obligatoriu pentru a se putea efectua rezervarea).

1. Am luat cunostinta de faptul ca, în cazul în care am fost de acord cu pct. A și B datele mele și a persoanelor menționate în rezervare - nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra după executarea contractului pana la data de 31.12.2022. 
2. Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul pentru pct. A și B, oricând, printr-o cerere transmisă la email contact@olimpia-turism.ro . 
3. Sunt informat/ă că, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. A și B, orice date cu caracter personal vor fi eliminate din baza de date de marketing a Agentiei.
4. Agentia m-a asigurat ca respecta noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, menționate în politica de confidentialitate de pe site-ul www.olimpia-turism.ro . 
5. De asemenea, am luat la cunostinta ca prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nașterii, CNP, C.I. sau pașaport, telefon, email și naționalitate) se vor păstra conform termenelor prevăzute în legislația financiar-contabilă.
6. Am inteles ca prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in contract este realizata pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare.
7. Sunt de acord cu transferarea acestor date catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agentiei din tara si/sau din strainatate implicati in desfasurarea serviciului turistic contractat. 
8. Sunt informat/a de faptul ca, potrivit legislatiei in vigoare, datele personale vor fi furnizate catre autoritatile din domeniul juridic (politie, parchet, instante de judecata) doar la solicitarea expresa a acestora. 
9. Agentia m-a asigurat de faptul ca datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terțe părți.
10. Am fost informat/a ca am urmatoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restrictionare a prelucrarii, de portabilitate a datelor și dreptul la opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisa, la adresa de e-mail contact@olimpia-turism.ro . De asemenea, mi s-a comunicat si faptul ca am dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro) precum si justitiei. 
11. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agentiei datele personale ale acestora necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise. 
12. Am inteles in intregime continutul declaratiei de mai sus, aceasta fiind conforma cu cele declarate si cu realitatea.


                                                                                                                                                                                                                                                  Titular de contract